8.8 C
Skopje
E enjte, 29 Shkurt, 2024

RMV, Kuvend / Dy seanca të Komisionit juridiko-ligjdhënës

Në Kuvend sot dy seanca të njëpasnjshme do të mbajë Komisioni-juridiko-ligjdhënës.

Anëtarët e Komisionit juridiko-ligjdhënës do të debatojnë rreth Propozim-vendimit për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Repubikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara “UNIFIL”, në Republikën e Libanit , Propozim ligji për ploësimin e Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së veriut, Propozim ligji për ndryshim të Ligjit për sport, Propozim ligji për ndryshim të Ligjit pëe letra me vlerë, Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje shëndetësore, Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguria e rrezatimit, të gjitha me procedurë të shkurtuar.

Në rend doite të seancës së 227-të, janë Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për lojëra të fatit dhe për lojërat argëtuese, në lexim të dytë, Kërkesa për dhënie të interpretimit autentik të nenit 368 të Ligjit për marrëdhënie obligative (“Gazeta zyrtare e Republkikës së Maqedonisë së Veriut” numri 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009, 123/13 dhe (“Gazeta zyrtare e Republkikës së Maqedonisë së Veriut” numri 215/21 dhe 154/23), e parashtruar nga deputeti Panço Minov dhe Vërtetimi i tekstit të pastruar të Ligjit për mbrojtje sociale.

Të ngjajshme

Të fundit